Thống kê về Internet & Mạng xã hội

Sử dụng Internet

  • Tổng số người sử dụng Internet: 41 triệu chiếm 45% dân số
  • Tổng số người sử dụng Internet qua Mobile: 33,4 triệu chiếm 37% dân số
Source from We Are Social

Source from We Are Social

Sử dụng mạng xã hội

  • Tổng số người sử dụng mạng xã hội: 30 triệu chiếm 33% dân số
  • Tổng số người sử dụng mạng xã hội truy cập qua Mobile: 26 triệu chiếm 29% dân số
Social Media Use

Source from We Are Social

Các mạng xã hội được ưa chuộng hàng đầu tại Việt Nam

Top active social platforms

Source from We Are Social