Webmaster giúp được gì cho Website doanh nghiệp?

Sự ra đời ngày càng nhiều doanh nghiệp cạnh tranh cùng ngành, đòi hỏi bạn phải thực hiện một cách tốt ưu các công cụ hỗ trợ công việc kinh doanh. Bạn cần một dịch vụ Webmaster hiệu quả để giúp bạn những điều sau:

 • Luôn luôn đảm bảo hoạt động của trang web, phần mềm, phần cứng hoạt độn chính xác, không gặp bất cứ
 • Cập nhật và giám sát website thường xuyên
 • Theo dõi tình trạng của website, nhanh cohóng báo cho khách hàng nếu xảy ra lỗi và đưa ra giải pháp khắc phục.
 • Thường xuyên thực hiện công việc sao lưu các website và cơ sở dữ liệu, có khả năng phục hồi dữ liệu trong thời gian ngắn nhất.
 • Chỉnh sửa hoặc tư vấn chỉnh sửa những phần chưa phù hợp của website.
 • Hổ trợ khẩn cấp

Các công việc cụ thể

 • Giám sát thời gian website thường xuyên
 • Xử lý sự cố khi website Tạo/cấu hình địa chỉ email
 • Sao lưu website hàng tháng
 • Quản lý nội dung website
 • Quản lý hosting, tên miền, và cài đặt email
 • Thực hiện những thay đổi nhỏ cho các website
 • Tối ưu hóa SEO website
 • Phân tích keywords
 • Tư vấn nội dung hỗ trợ SEO
 • Hỗ trợ cài đặt SSL
 • Google Analytics
 • Phân tích, báo cáo
 • Đề xuất điều chỉnh
 • Cài đặt các tính năng hữu ích như Livechat, Call-now

Xem thêm: Dich vụ webmaster